Lekarz Lublin

temat tluszczaki

Według podręczników chirurgicznych guzy te występuj± najczę¶ciej na tułowiu. Nasze do¶wiadczenie wskazuje, iż spotykane s± one również często w obrębie kończyn.

Tłuszczaki leczy się operacyjnie, z badaniem mikroskopowym. Dalsza kuracja ogranicza się zwykle do jednej wizyty kontrolnej. Leczenie kończy zdjęcie szwów z rany.


Poliklinika Lublin

Informacja: 81 744 76 72
Korekcja Uszu
Dyżur: 602 328 777

Dotacja Unii Europejskiej ZPORR dla Polikliniki