Lekarz Lublin

temat kurzajki

Kurzajki, w terminologii medycznej nazywane brodawkami zwykłymi, to guzki różnej wielko¶ci - od łebka szpilki do ziarna grochu. Czasami zmiany te przypominaj± twory kalafiorowate lub morwowe. Te brodawki wywołuj± wyj±tkowo przykre wrażenie.

W naszej Poliklinice preferujemy usuwanie kurzajek za pomoc± elektrokoagulacji. Stosujemy j± często po wyczerpaniu innych metod leczenia, trwaj±cych niejednokrotnie wiele miesięcy lub lat. Metoda ta jest praktycznie bezbolesna oraz, co najważniejsze, pozostawia malutkie, nie rzucaj±ce się w oczy blizny kosmetyczne.


Poliklinika Lublin

Informacja: 81 744 76 72
Korekcja Uszu
Dyżur: 602 328 777

Dotacja Unii Europejskiej ZPORR dla Polikliniki