Lekarz Lublin
Dotacja Unii Europejskiej dla Prywatnej Specjalistycznej Polikliniki
Operacje u dzieci w trybie jedniodniowym to najbardziej optymalna forma leczenia. Takie zabiegi z zakresu chirurgii dziecięcej i urologii wykonujemy w naszej poliklinice od kilkunastu lat.

Mali pacjenci po operacjach przepuklin, niezst±pnionych j±der, stulejek i innych pozostaj± u nas zazwyczaj kilka godzin. W ten sposób maksymalnie chronimy psychikę dziecka i minimalizujemy stres rodziców.

Do 2004 roku operowali¶my chorych odpłatnie. Rodzice sami finansowali zabieg. Od 2005 roku, dzięki kontraktowi z NFZ, korzystaj± z naszej pomocy wszystkie dzieci. Skromne warunki lokalowe i nazbyt eksploatowany sprzęt medyczny oraz stale zwiększaj±ca się liczba pacjentów zmusiły nas do poszukiwania nowych rozwi±zań.

¦rodki finansowe, otrzymane z NFZ za wykonane usługi medyczne, inwestujemy w nowy lokal i sprzęt medyczny.

Na pocz±tku 2006 roku złożyli¶my do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Zakup sprzętu medycznego oraz komputerowego dla Prywatnej Specjalistycznej Polikliniki dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Lublinie" w ramach poddziałania 3.5.2 "Lokalna Infrastruktura ochrony zdrowia" ZPORR. Wniosek uzyskał akceptację.

W 2007 roku poszerzyli¶my kontrakt z NFZ o zabiegi w trybie jedniodniowym z zakresu urologii. Pozwoli to większej liczbnie chorych skorzystać z usług polikliniki.

Nowy sprzęt medyczny zwiększy bezpieczeństwo operowanych i zapewni skuteczniejsze leczenie.

Poliklinika Lublin

Informacja: 81 744 76 72
Korekcja Uszu
Dyżur: 602 328 777

Dotacja Unii Europejskiej ZPORR dla Polikliniki