Lekarz Lublin

temat kaszaki


W 20-letniej praktyce naszej Polikliniki spotykali¶my kaszaki różnej wielko¶ci. Niektóre z nich przewyższały rozmiary podawane w opisach ksi±żkowych, a guzy o wymiarach jaja kurzego, czy jabłka nie były rzadko¶ci±.

Przed przyst±pieniem do zabiegu usuwamy owłosienie tylko nad zmian±. Po zabiegu chorzy opuszczaj± Poliklinikę i mog± normalnie funkcjonować w domu i pracy.

Poliklinika Lublin

Informacja: 81 744 76 72
Korekcja Uszu
Dyżur: 602 328 777

Dotacja Unii Europejskiej ZPORR dla Polikliniki